• Mardin12 °C
  • Diyarbakır15 °C
  • Batman13 °C
  • Şırnak9 °C
  • İstanbul5 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İletişim Başkanı Altun, Türkiye’nin Sürdürülebilir Gelecek Vizyonunu anlattı
11 Eylül 2023 Pazartesi 08:46

İletişim Başkanı Altun, Türkiye’nin Sürdürülebilir Gelecek Vizyonu'nu anlattı

İletişim Başkanı Altun, Daily Express için "Türkiye’nin Sürdürülebilir Gelecek Vizyonu" konulu bir makale kaleme aldı
İletişim Başkanı Altun, Daily Express için "Türkiye’nin Sürdürülebilir Gelecek Vizyonu" konulu bir makale kaleme aldı
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hindistan’daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, İngiltere merkezli Daily Express gazetesinde "Türkiye'nin Sürdürülebilir Gelecek Vizyonu" konulu bir makale kaleme aldı.
 
İletişim Başkanı Altun’un makalesi şöyle:
 
"Türkiye'nin Sürdürülebilir Gelecek Vizyonu
 
Dünyamız çok önemli bir dönemden geçiyor. İklim krizi derinleştikçe, krize müdahale etmeye dönük çabalar hiç olmadığı kadar arttı. İklim değişikliğinin insanlığa maliyeti çok yüksek ve tüm dünyada büyük ölçekli göç hareketlerine yol açıyor. Çevresel sorunlar ve istikrarsızlık kaynaklı göç birçok ülkenin üstesinden gelebileceği seviyenin üzerine çıkıyor. Ancak bu önemli zorluklara rağmen, bu durumun üstesinden gelmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmakla mesulüz.
 
"Çevremizi korumak için tüm gücümüzle çalışıyoruz"
 
Türkiye olarak üzerimize düşeni, hatta daha fazlasını yapıyoruz. Çevremizi korumaya yönelik tüm önemli uluslararası anlaşmaların imzacısı olarak, sadece ülkemizde değil bölgemizde de daha sürdürülebilir uygulamalar oluşturmaya çabalıyoruz. Ülkemiz, Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmak, hatta bu hedefleri aşmak için çaba sarf etmektedir. Nehirlerimiz, denizlerimiz, ormanlarımız ve biyolojik çeşitliliğimiz de dahil olmak üzere çevremizi korumak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.
 
"Aşırı yoksulluğu neredeyse tamamen ortadan kaldırmış durumdayız"
 
Ülkemizde aşırı yoksulluğu neredeyse tamamen ortadan kaldırmış durumdayız. Ülkemiz düşük gelirli vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmelerine öncelik vermeye devam ediyor. Asgari ücretin ve sağlık yardımlarının halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağladık. Sağlık, eğitim, altyapı ve ekonomik büyümeye yönelik büyük yatırımlar yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin amacı, Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda üretken istihdam ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarıyla yoluyla halkımızın refahını sağlamaktır.
 
"Avrupa'nın beşinci, dünyanın ise on ikinci en büyük yenilenebilir enerji üreticisi hâline geldik"
 
Türkiye, son yıllarda yenilenebilir kaynaklarını, enerji kaynağı çeşitliliğine entegre etme konusunda büyük ilerleme kaydetmiştir. Elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 54'ünün (yaklaşık 100 GW) hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini söylemekten gurur duyuyoruz. Son yıllarda ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak için vergi ve yatırım teşviklerini arttırmıştır. Yaptığımız çalışmalar, ülkemizi Avrupa'nın beşinci, dünyanın ise on ikinci en büyük yenilenebilir enerji üreticisi hâline getirmiştir.
 
"Orman alanındaki yıllık net artışta Avrupa'da ilk sıradayız"
 
Türkiye uzun süredir ormanların tahrip edilmesi sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla buna karşı çok net bir duruş sergilemiştir. Ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları, ülkemizi 2015 yılında dünya orman varlığı sıralamasında 46. sıradayken 2020 yılında 27. sıraya yükseltmiştir. Devletimiz son 20 yılda yaklaşık 5,7 milyon hektar alanda çalışma yürütmüş ve yaklaşık 6 milyar fidanı toprakla buluşturmuştur. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerine karşı karbon yutağı görevi gören orman alanları 20,8 milyon hektardan 23,1 milyon hektara yükselmiştir. BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre Türkiye, 2010-2020 yılları arasında orman alanındaki yıllık net artışta Avrupa'da ilk sıradaydı.
 
"Çeşitli su yönetimi ve koruma girişimlerinde aktif bir rol oynuyoruz"
 
Türkiye, çeşitli su yönetimi ve koruma girişimlerinde aktif bir rol oynamaktadır. Geliştirilmekte olan temel stratejilerden biri, küresel iklim değişikliği ve artan kuraklıktan kaynaklanan su kıtlığı ile başa çıkmak için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak, arıtılmış atık suyun yeniden kullanılmasıdır. Ayrıca su kaynaklarının kalitesinin izlenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyunu su tasarrufu ve sorumlu kullanımın önemi konusunda bilinçlendirmek için çeşitli kampanyalar ve eğitim programları başlatılmıştır. Bu girişimler, bir bütün olarak, suyun yönetilmesi ve korunması alanındaki küresel en iyi uygulamalarla uyumlu olup, Türkiye'nin bu hayati konuyu ele alma konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır.
 
Türkiye, daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir ekonomi yaratmaya yönelik kapsamlı bir stratejinin parçası olarak, birçok sektörde enerji verimliliğinin artırılması konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Devletimiz, binalarda, ulaşımda ve endüstrilerde enerji verimliliğini teşvik etmek üzere çok sayıda politika, düzenleme ve programı yürürlüğe koymuştur. Örneğin, binalarda enerji performansı yönetmeliğinin uygulanması, yeni ve mevcut binaların enerji tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır. Evlerde ve işyerlerinde enerji tasarruflu cihaz ve aydınlatmaların kullanımını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Enerji verimliliği sağlayan teknoloji ve uygulamalara geçilmesini teşvik etmek amacıyla sanayi sektöründe çeşitli teşvikler sağlanmıştır. Bunlar arasında enerji tasarrufu sağlayan ekipman ve işlemlere yapılan yatırımlara yönelik hibeler, vergi teşvikleri ve düşük faizli krediler yer almaktadır.
 
Sıfır Atık projesi
 
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, çevre konularında farkındalık oluşturulması ve atıkların sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi hedefiyle 2017 yılında "Sıfır Atık" projesi hayata geçirilmiştir. Sıfır Atık, atık oluşumunu önlemeye odaklanan ve her ürünün yeniden kullanılması ya da yeniden işlevsel hâle getirilmesi için kaynakların yaşam döngülerinin tekrar değerlendirilmesini teşvik eden yönergeleri içermektedir. Türkiye'nin geri dönüşüm oranı 2017 yılında iken, 2022 yılında %30'a ulaşmıştır. Hedef, 2035 yılına kadar tüm geri dönüştürülebilir atıkların yüzde 60'ının geri dönüştürülmesidir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve BM Genel Sekreteri Guterres, 19 Eylül 2022 tarihinde New York'taki BM Genel Merkezi'nde bir araya gelerek "Sıfır Atık" uygulamasına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla "Küresel Taahhüt Belgesi"ni imzalamıştır. Çok sayıda ülkeden destek alan taahhüt belgesinin, imza süreci hâlen devam etmektedir.
 
"Milletimizin en büyük gücü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği kararlı liderliktir"
 
Bunlar, Türkiye'nin hem iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak hem de gençlerimiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek üzere verdiği mücadeleyi temsil eden bir kaç örnektir. Milletimizin en büyük gücü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği kararlı liderliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 1990'ların başında İstanbul Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğinden bu yana, ülkemizde çevre korunması hususunun en büyük savunuculardan biri olmuştur. Ülkemizin sürdürülebilir geleceğine yönelik vizyonu, bütüncül ve sürdürülebilir ekonomiyi teşvik eden akıllı yatırımlara dayanmaktadır.
 
"Çevreyi korumak ve ortaklarımızla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için her zaman elimizden geleni yapacağız"
 
Bugün ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu büyük çevre sorunlarının son derece farkındayız. Ulusal düzeyde sürdürülebilir bir ekonomi inşa etmeye çalışırken, dünyamızda benzer düşüncelere sahip uluslarla işbirliği yapmalı ve teknik bilgilerimizi paylaşmalıyız. G20 Konferansı tam olarak bunun için mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Türkiye olarak çevreyi korumak ve ortaklarımızla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için her zaman elimizden geleni yapacağız. Sonuç olarak dünya ortak ve tek yaşam alanımızdır ve hiçbir güç tek başına insanlığın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelemez. Çevre sorunlarının insanlığa yönelik yarattığı tehdit karşısında, ortak hedeflerimize ulaşmak ve bu hedefleri aşmak için birlikte çalışmak hepimizin görevidir." (İLKHA)
Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
  • Mahallerde Su Sorunu Çözüme Kavuşuyor
  • “Her gün İki Dakika, Ömür Boyu Sağlıklı Dişler” Etkinliği Düzenliyor
  • Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekâlet edecek
  • Köpek dövüştüren 37 kişi yakalandı
  • Göç İdaresi Başkanlığınca "düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı" iddiası yalanlandı
Mardin nöbetçi eczaneleri
ANKET
2024 Yerel Seçimlerinde Kimi Belediye Başkanı Olarak Görmek istiyorsunuz?
Tüm Hakları Saklıdır © 1997 - 2023 Midyat Habur | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : / Faks : 04824641346 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA